Certificates & Licenses

SIJILPENDAFTARAN LEMBAGA PROFESIONAL 2023
PERAKUAN PENDAFTARAN FIRMA
SIJIL KECEKAPAN LEMBAGA JURUKUR TANAH MALAYSIA (UTILITY DETECTION SURVEY)
SIJIL TEKNOLOGI HIDROGRAFI & MARIN CATEGORY A (IHO/FIG/ICA)
SIJIL SSM
SIJIL TRAFFIC MANAGEMENT OFFICER(TMO)
SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN(MOF)
SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)
SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)
SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)
SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)
LESEN CUKAI PERKHIDMATAN
SIJIL PENDAFTARAN VENDOR TNB (PEMBEKAL & KONTRAKTOR PERKHIDMATAN)
SIJIL PENDAFTARAN VENDOR TNB (PERUNDING PERKHIDMATAN)

Tingkat 1 PS 1009, Taman Cahaya Pulau Sebang, 78000 Alor Gajah, Melaka

+06 - 441 1585

+06 - 441 1586

jdinargeomatics@yahoo.com

Tingkat 1 PS 1009, Taman Cahaya Pulau Sebang, 78000 Alor Gajah, Melaka

+06 - 441 1585

+06 - 441 1586

jdinargeomatics@yahoo.com

© 2021 All rights reserved | Developed by Geezebytes